آموزش تعمیرات ایسیو ( ECU ) 【 0 تا 100 + آموزش عملی 】

مشقت بار افزار ایسیو شامل برد الکترونیکی و پین های محل ورود و خروجی آن و قابل انعطاف افزار آن به اسم دامپ شناخته میشود. اگر در مرحله باتریبهباتریکردن کابلها به خطا متصل شوند، ECU ماشین به احتمال دوچندان بسیار خراب میشود. در این بین، در حالتی‌که به هر عامل در روزگار روشنبودن ماشین کابلهای باتری انقطاع شوند، نوسانات ایجادشده می تواند بر روی قسمتهای مهم اتومبیل مانند ای سی یو تأثیر نامطلوب بگذارد. همین نوسان ولتاژ توسط خواص خازنی باتری تعدیل میشود (در رخ وصلبودن کابلهای باتری). همین پایه ها نری هستند، در حالی که کلیه پین ها و پایههای دیگر همین سیستم اهمیت موم پیچیده شده اند. حساس دقت به این که اشکال خودروهایی که امروزه وارد بازار می شوند انژکتوری می باشند، نیاز می باشد تا تعمیرکاران ECU خودرو نسبت به تمامی خودروهای تازه داده ها به اندازه داشته و مهم نحوه تعمیر ECU اشکال ماشین های داخلی و خارجی ایسیو ایزیو مهارت داشته باشند. بخشهای تشکیل دهنده یک ایسیو ECU ای سی یو دارای توجه به کاربرد و نیاز موتور در زمانه طراحی گزینش می گردد ولی به طور کلی ایسیو ها از یکسری بخش اصلی تشکیل می شوند. یک تعمیرکار ایسیو، به جهت انجام کار خویش به ابزاری عمومی و تخصصی نیاز دارد. به عبارتی، سیمپیچ اول کویل برق خویش را مستقیماً از ECU میگیرد و بعد از آن ولتاژ را به کویل وارد میکند. مشکلات نرم افزاری نیز عموما از روش دستگاه دیاگ تشخیص داده می شوند. علاوه بر این که ایسیو طرز عملکرد وسیله نقلیه را در اختیار گرفتن میکند، وظیفه تشخیص مشکلات ماشین را هم بر عهده دارد. به همین ترتیب، کامپیوتر موتور مسئول مقدار مصرف اقتصادی سوخت در وسیله نقلیه است. به عنوان مثال، اگر موتور سوخت فراوان و هوای کم دریافت کند، سنسورهای اکسیژن همین رابطه را مهم کامپیوتر برقرار مینمایند و در نتیجه، کامپیوتر بر مبنا همین حالت میزان سوختی را که می بایست به وسیله «سیستم تزریق سوخت» تأمین شود، تعیین میکند. چنانچه خوردگی بهسرعت پاک نشود، قطعات سریعاً در گیر زخم میشوند؛ در این صورت، ای سی یو مبتلا اختلال میشود. ما در کلاس آموزش تعمیر ایسیو براحتی این روشها را به شما چنانچه می خواهید وارد همین شغل شوید را یاد میدهیم. همین ایسیو یک کانکتور 80 شالوده دارد. در كل اين ماژول ايسيو در سیستم های ایمنی اتومبیل نقش دوچندان مهمی دارد. جرقه نزدن در سیلندرها: ایسیو مدیریت مصرف سوخت و جرقه زدن را بر عهده دارد.

حتما بخوانید:
جمعه سیاه یعنی چه؟ منبع ، تاریخچه و دلیل شروع فصل خرید