آنچه Neera Tanden در مورد محرک گفت


جو بایدن ، معاون رئیس جمهور سابق ، نییرا تاندن را به عنوان رئیس دفتر بودجه و دولت معرفی خواهد کرد و در صورت موفقیت در تصویب سنا ، وی را به عضوی اصلی از تیم اقتصادی خود تبدیل خواهد کرد.

تندن رئیس و مدیر اجرایی مرکز پیشرفت آمریکایی (CAP) است و سنا را به دلیل ادعای بی عملی خود در مورد محرک های اقتصادی در طی بیماری همه گیر COVID-19 به شدت انتقاد کرده است.

این انتقاد ، همراه با سابقه فعالیت لیبرال آن ، برخی از جمهوری خواهان را واداشته است که این مورد را سنا تأیید نخواهد کرد ، اگرچه به دلیل انتخابات دور دوم گرجستان در 5 ژانویه ، کنترل اتاق هنوز مشخص نشده است.