افتادگی دریچه میترال نوعی بیماری دریچه میکسوماتوز است

در صورتی که روزنه های قلب آسیب چشم باشند یا این که بیمار باشند، خوب فعالیت نمی کنند. چنانچه آبستن می‌باشید یا این که احتمال می دهید باردار باشید، قبل از کار مورد قضیه را به پزشک اطلاع بدهید چراکه ممکن هست در همین جراحی به جنین زخم برسد. بسته به موقعیت طبابت بیمار، فعالیت دریچه قلب ممکن است خطرات دیگری هم داشته باشد. در جراحی دریچه قلب، پزشک معالج از باطن کشاله ران تیوبی زیاد کوچک، باریک و توخالی به نام میله کتتر را وارد رگ خونی بیمار (که به قلب متصل می شود) می کند و آن را تا آئورت قلب پیش می برد. همین مشکلات ممکن است هیچ جور مشکلی را تا بزرگسالی به وجود نیارند، ولی اصلی رسیدن به بزرگسالی دریچه آئورت آغاز به نخ نما تر شدن کرده یا این که حتی مشکل نشتی در آن رخ می دهد و نیاز به تعمیر و یا ردوبدل آن به وجود خواهد آمد. درصورتیکه دریچه قلب شخصی سفت و نخ نما شده باشد، دکتر معالج ناچار هست روزنه قلبش را جراحی کند. شرایطی که ممکن هست به جهت دریچه های قلب مشکلساز باشد، تنگی روزنه قلب (سفتی دریچه) و نارسایی روزنه میترال (سوراخ شدن دریچه) هستند. سفتی روزنه گاهی به استدلال بیماری (بیماری هایی مثل تب رماتیسمی و میکروب استافیلوکوکوس) و گاهی به خاطر کهولت سن یا بهصورت مادرزادی تولید می شود. همچنین چنانچه در گیر نارسایی تمامی یا بیماری های دیگر مربوط به همه هستید، به پزشک بگویید. در صورتی که در بازه زمانی بارداری در معرض اشعه قرار بگیرید، ممکن می باشد جنین دچار عیب های مادرزادی شود. بارداری قلب را ذیل فشار قرار میدهد. درصورتیکه یک یا یک سری تا از روزنه های قلب ترک شوند، جریان خون به عقب برمی گردد و خون کمتری به سمت اندام های تن پمپاژ می دریچه کانکور شود. یک ورقه رضایتنامه به شما دیتا می شود تا بهصورت کتبی اذن انجام عملیات را به دریچه خطی قوس دار پزشک معالج بدهید. هنگامی کتتر به روزنه قلب رسید، دکتر معالج بالونی تبارک سر کاتتر می گذارد و آن را مالامال از باد می نماید (باد را به سمت قلب می فرستد)؛ تا جایی که باله های روزنه قلب مهم فشار باد گشوده شوند.

حتما بخوانید:
مهمان فاکس نیوز می گوید ، Black Lives Matter می خواهد پس از شورش به دولت بایدن بپیوندد