[ad_1]

گفته می شود که یک افسر سیا در نبردی در سومالی کشته شد. به گفته ، این افسر که گفته می شود مهر سابق نیروی دریایی است ، در روزهای اخیر درگذشت نیویورک تایمز، که ابتدا داستان را نقل کرد و از مقامات فعلی و سابق ایالات متحده نقل قول کرد.

این فرد ناشناس سیزدهمین افسر سیا است که می داند در حین خدمت فعال در سیا کشته شده است. اگرچه این آژانس معمولاً در مورد عملکرد خود در خارج از کشور اظهارنظر نمی کرد ، در ماه سپتامبر در توئیتر خود نوشت که در دیوار یادبود آن 135 ستاره از افسران بزرگداشت “که جان خود را در خدمت کشور خود قرار داده اند” 135 ستاره وجود دارد.

بار گفت که مشخص نیست که آیا این افسر در جریان حمله دشمن کشته شده است یا در حمله به تروریسم کشته شده است.