خرید رپورتاژ

[ad_1]

بیماری همه گیر COVID-19 میلیون ها نفر را مسدود کرده و تعداد افرادی که از خانه در انگلیس کار می کنند را به شدت افزایش داده است. یک نظرسنجی جدید توسط Ipsos MORI نشان می دهد که در نتیجه تعداد قابل توجهی از انگلیسی ها با احتیاط بیشتر بهداشت را رعایت کرده اند.

در حالی که اکثر پاسخ دهندگان می گویند که عادت های آنها از نظر بهداشت شخصی تغییر نکرده است ، اما 24 درصد به Ipsos گفتند که اکنون کمتر استحمام می کنند ، در حالی که 14 درصد گفتند که این میزان کمتر است. احتمالاً از دئودورانت استفاده می کند.

سی و سه درصد گفتند که کمتر موهایشان را آرایش می کنند ، اما تنها 14 درصد موافقت کردند که تنها زمانی که می توانند موهای خود را آرایش کنند گفتگوی ویدیویی با دوستانشان است. از ابتدای همه گیری ، میزان استفاده از تماس های ویدیویی افزایش چشمگیری داشته است.