این درخت به خودی خود در برابر بیماریها، آفات و شرایط آب و هوایی سخت بسیار مقاوم است و همین امر، ریسک این سرمایهگذاری را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. پکان نیازمند حدود ٧ ماه زمان برای رشد و رسیدن محصول است و البته درهمین زمان هم بیشترین حمله و صدمه ازسوی آفات وبیماریها برای آن حادث می شود. البته لازم به ذکر است که مقاومت به سرما در گونه های مختلف متفاوت است به همین دلیل است که تاکید می شود حتما میزان سرمای زمستان برای کاشت درخت گردو در نظر گرفته شود. در کشت پوششی ،کف باغ در طول فصل با علف های موجود و یا از طریق کاشت یک گیاه پوشش داده می شو. کشت نهال این نوع گردو در فرانسه قابل توجه است. نهال این نوع گردو در تمام مناطق ایران قابل کشت است و میوه های آن سرشار از چربی است. منشا این نهال های گردو به فرانسه برمی گردد.

قیمت نهال گردو عمده
فروش نهال گردو سجنو دیرگل به دلیل دارا بودن زودباردهی،دیرگلی و پربار بودن محصول از تجاری ترین ارقام نهال گردو سجنو زودبازده محسوب میگردد. چندلر، از سال اول باردهی دارد و در سال چهارم به باردهی اقتصادی میرسد و در هکتار حدودا تا 7 تن محصول را میتوان برداشت کرد. نهال گردو پدرو پیوندی نیز مانند سایر میوه های مناطق معتدله ، در زمستان به مقدار سرمای معینی نیاز دارد تا خواب آن برطرف شود که به این ترتیب در بهار رشد رویشی و گلدهی نامنظم شده و به تأخیر می افتد و این موجب کاهش محصول و خشک شدن سرشاخه ها می شود. نهال گردو خوشه ای تخم مرغی دو ویژگی بسیار ارزشمند دارد: باردهی دیررس در مناطق سردتر و حدود 5 تا 30 گردو که مانند دسته های انگور از ساقه آویزان می شوند. نهال گردو از ژنوتیپ تخم مرغ را از نظر قد ، قد ، رشد عالی و علائم گردوی مرغوب و تازه می توان از سایر نهال ها تشخیص داد.

فروش نهال گردو سجنو دیرگل میوه های آن جانبی و بسیار زودرس است و با تنه نیمه بلند و نیمه گسترده ای که دارد حتی به شکل پرچین نیز می توان آن را در باغ کاشت. یکی از ویژگی های مشخص دانه های مغز بادمجان این است که این نهال در بین انواع اقلام بهترین عملکرد را دارد. این نهال یکی از پربارترین اقلام است که حدود 40 سال پیش از اسرائیل به ایران و مرکز Palisade پکن وارد شده است و از آن زمان به دلیل سازگاری با آب و هوا و نوع آب و هوای ایران ، به مورد نهال گردو بوانات مولد. وی ادامه داد: امسال به هر اصله نهال پیوندی گردو گواهی شده به دلیل تأثیر آن در توسعه کشاورزی پایدار ۲۰ هزار تومان از سوی دولت یارانه اختصاص یافته که فرصت مطلوبی برای باغداران در اقدام به توسعه و اصلاح باغات گردو محسوب میشود. میوه دهی نهال گردو در این گونه از سال سوم آغاز می شود و تقریباً گل دیر دارد.

هرس نهال گردو یک ساله در ادامه مهمترین تکنیکها، برای شناسایی نهال سالم از ناسالم را بررسی میکنیم. قیمت نهال درخت گردو چندلر پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود، پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود نه فقط با ارقام نهال گردو بلکه با دونتیناک توأم و همراه کاشته می شود. فروش نهال درخت گردو سجنو پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود، پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود نه فقط با ارقام نهال گردو بلکه با دونتیناک توأم و همراه کاشته می شود. فروش نهال گردو خوشه ای تخم مرغی در ایران نیز آغاز شده است.

ایندکسر