در صورتی که وسیله نقلیه سرقت شود اصلی کمک همین دستگاه می قدرت وضعیت مکانی آن را با اختلاف حدود دو متر پیدا کرد. به همین ترتیب اهمیت درک کردن داده ها 4 ماهواره می اقتدار یک دستگاه معادلات چهارمجهولی تولید و اساسی شیوه های ریاضی همگانی آنرا حل کرد. برخلاف خیال عمومی؛ GPS یک ابزار گیرنده و فرستنده سیگنال نیست. نحوه کارکرد جی پی اس به همین صورت می باشد که: گیرنده GPS داده ها را از روش ماهوارههای موجود در مدارهای زمین دریافت کرده و شرایط مکانی را معین میکند. از اين دستگاه ها برای برداشت های دقيق و نقشه برداری استفاده می شود. تشخیص شرایط بر مبنا تعریف ها ارتفاع و عرض گفته شده مدت ها ذهن دانشمندان را مشغول خود کرده بود. جی پی اس هوایی: وظیفه در اختیار گرفتن ازدحام هوایی در فرودگاهها و حالت یابی هواپیماها را بر عهده دارد. همچنین متوسط شتاب شما، بیشترین سرعت، متوسط سربالایی و سرازیری مسیر، سرعت عمودی، حالت حوزه‌ از لحاظ شکار و ماهیگیری و شکار در هر نقطه جهان، تحلیل مساحت یک نقطه ناشناخته و بر گرداندن شما از مسیر آمده را نیز میتواند انجام دهد. برای یک ماهواره، یک ساعت اتمی به جهت ایجاد اطلاعات مربوط به دوران در حیث گرفته شده است، البته زمان ساخت شده توسط ساعت های گنجانده شده در گیرنده های GPS به ترازو روزگار ساخت شده بوسیله ساعت های اتمی در ماهواره ها دقیق نیست. 3. دريائی : گيرنده های GPS دريائی نيز مشابه دستگاه های دستی هستند، اهمیت اين تفاوت که صفحه ها نمايش و امکانات کارگزاشتن و همچنين داده ها داخل آن ها به جهت به کار گیری بر روی شناور ها و کشتی ها بهينه شده است. 2. هوائی : گيرنده های GPS هوائی مشابه دستگاه های دستی هستند، با اين تفاوت که صفحه ها نمايش و امکانات کارگزاشتن و همچنين داده ها داخل آن ها برای به کارگیری روی هواپيما و يا بالگرد بهينه شده است. دستگاه GPS این داده ها را اخذ کرده و مهم ایجاد یک دستگاه معادله یک‌سری مجهولی آنرا حل می نماید. هر ماهواره یک سیگنال حاوی داده ها ظریف شرایط خویش و زمان دقیق را به طور متواتر به زمین ارسال می کند. برای مثال میتواند زمانه طلوع و غروب خورشید را در شرایط شما بگوید. به همین ترتیب که دستگاه جی پی اس اهمیت دریافت سیگنال های خاصی از ماهواره ها که در ادامه تفسیر داده می شود وضعیت خود را تشخیص میدهد. معرفی و طرز خرید هر سه قطعه را در ادامه باز‌نگری میکنیم. ساختار حساس از سه نصیب تشکیل شده. همین روند دارای سه ماهواره دیگر نیز انجام خواهد شد. بدین ترتیب همین رایانه اهمیت داشتن مختصات شما میتواند کارهای دیگری نیز جی پی اس oregon 550 انجام بدهد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وبسایت جی پی اس دوچرخه.

ایندکسر