تکنولوژی خودش را تغذیه می کند

نکته اصلی اینجاست. ترقی علم ها پایه صرفاً منجر شناخت خوب تر درباره طریق عمل کامپیوتر و اسباب الکترونیکی میشود، البته برای شکلگیری تکنولوژی باید این پیشرفت علمی به صورت اقتصادی و تجاری دربیاید، وگرنه تکنولوژی نمی شود و در سطح علوم شالوده باقی می ماند یا این که حداکثر بر یک شاخه خاص متمرکز می گردد مثل همان صنعت های دفاعی و فضایی شوروی. غنینژاد حیاتی مقایسه هزینه نمودن دولتهای شوروی و آمریکا برای تحقیق و گسترش در علم ها پایه نتیجهگیری می کند که شوروی به این منجر هیچ وقت نتوانست پیشرفت نماید که تکنیکهای پیشرفتهای که به آن ها دست مییافت به تکنولوژی تبدیل نمی شد به این علت که اقتصاد رقابتی و آزادی اقتصادی نداشت و کارآفرینها (Entrepreneur) نمیتوانستند ابداعات آزادانه کنند. هزینه نمودن در زمینه علوم پایه و صنعت های نظامی به جهت بنگاههای اقتصادی بهصرفه نیست. او میگوید: در آمریکا پیشرفت علوم پایه و پیشرفتهای فنی را در اختیار عامه قرار دادند و سپس مردم عادی؛ بخش خصوصی با به کارگیری از آن علوم، تکنولوژیهای تازه آفریدند. اخیراً یکی از معاونان وزیر ارتباطات، در یادداشتی، اظهار کردهاند که زیرا ابداع بر مبنا دیدگاههای شومپیتر است، مدرسه نئوکلاسیک امکان آن را ندارد که نوآوری و سیستم ابداع را تحلیل کند. به طور کلی میتوان،حالات متعدد انتقال تکنولوژی را در سه مقولهء با طبقه بندی نمود: حق امتیاز یا این که لیسانس،مقاطعه کاری جزء،تأمین، تجهیز اخبار تکنولوژی ضرب و مواد اولیه. شومپیتر در هاروارد، استاد ساموئلسون، رابرت سولو و اکثری از نئوکلاسیکها بود. داروهای مسکن بخش اعظمی وجود دارد که از آنها به جهت التیام انواع گردن درد میتوان به کار گیری کرد؛ ولی به کارگیری هر دارو، قابلیت دارد حالت ویژهای را ایجاد کند. سوابق بسیاری از تکنولوژیهای پیشرفته که به ایجاد اثاثیه خانگی الکترونیکی و کامپیوترها منتهی شده، به هزینههای تحقیق و گسترش پایهای برمیگردد که دولت آمریکا در صنعت های نظامی کرده است. آیا اثرگذاری دولتها در توسعه و گسترش دانش و فناوری، میتواند مجوزی به جهت مداخله دولت در کسبوکارهای فناوریمحور باشد؟ علاوه بر این ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی مانند یک موتور محرک به جهت پیشرفت سایر تکنولوژیها هستند. کمپانی اپل به وسیله استیو جابز و استیو وزنیاک تاسیس شده و محصولات الکترونیکی نظیر لپ تاپ، کامپیوتر و گوشی ایجاد میکند. می گویند انتظار کشیدن سخت هست البته برای من خیلی شیرین بود نظیر خواب شیرینی که دوست داشتم همانطور ادامه پیدا کند. شومپیتر برای او‌لین توشه حساس الهام از نظریات ریشار کانتیون، معنا کارآفرین (Entrepreneur) را گسترد و نظریه تخریب خلاق (Creative Destruction) را مطرح کرد. محققان معتقدند که در آتی نزدیک میتوان رگهای خونی، بافتهای کبد و پوست انسان را برای مصارف آزمایشی ساخت کرد. او دانش مضاعف جامع و فراگیری داشت البته برای مشاجره ما درباره استارتآپها، نظریه کارآفرینی (Entrepreneurship Theory) شومپیتر با است. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم اخبار داغ تکنولوژی لطفا از ورقه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
سخنگوی GOP گفت ترامپ گفت FBI "منطقه را با توطئه های بی اساس آب گرفتگی می کند."