در این نقشه ها تجهیزات مکانیکی و شیوه ارتباط آنان کلیدی یکدیگر مشخص و معلوم می شود. برای مثال در روزگار حریق هر کدام از سیستم های سرمایش و گرمایش در چه حالتی می بایست عمل کنند، معین می شود. پروتکل M-Bus یا Meter Bus به عبارتی طور که از نامش معلوم است، برای دریافت دیتاها از سیستم اندازه گیری استفاده می شود. ولی در صورتی که ساعتی زودتر به وسیله تلفن یار دستور دمای دلخواه را دیتا بودید اکنون اساسی ورود به منزل به همان دمای ایده آل خویش مواجه بودید. در موردها دیگری که این نمایش ممکن است فعال شود در دوران یخ زدگی و سرمای شدید میباشد که ولی کمتر این خانه هوشمند ثبت حادثه می افتد. برای مثال باید دقت کرد که هوارسان ها در این شرایط بایستی خاموش شوند تا از وصال اکسیژن به حریق و شعله ور شدن آن جلوگیری کرد. در این موقعیت می بایست از لوله های آب سرد و گرم، کویل های هوارسان و حرفه کویل حفظ کرد. همین پروتکل به طور گسترده ای به جهت رویه حل های اتوماسیون ساختمان و کامل شدن خط مش حل های جامع در اختیار گرفتن روشنایی، در اختیار گرفتن امنیت، در اختیار گرفتن راحتی و حتی رئیس انرژی به کار گیری می شود. حسگرها موقعیت دما، نور، رطوبت و یا حتی باز و بسته بود پنجره را گزارش می دهند و از این طریق حالت خانه اهمیت توجه به پیام های دریافت شده از در اختیار گرفتن کننده مرکزی به روز رسانی می شود. شما برای هوشمند سازی ساختمان به مجموعهای از سنسورها و تجهیزات هوشمند احتیاج دارید که توسط برنامههای نرم افزاری از طریق تلفن همراه و یا به یاری ریموتهای دستی قابل در اختیار گرفتن هستند. شما میتوانید از طرز پیوند زیر وارد وبسایت رسمی مغازه زاکو شده و حیاتی خرید اشکال متفاوتی از محصولات هوشمند و پیادهسازی آن ها در خانه یک زندگی هوشمند برای خویش به ارمغان آورید. آلارم هوشمند زنگ هشداری است که میتوانید خودتان آن را مهم به کارگیری از دستگاه موبایل، خاموش یا واضح کنید. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان اکثر در گزینه خانه هوشمند و internet اشیا لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر