فضای سبز انواع گلابها گرم و معتدل هست و طبع گلاب سه آتشه، دو آتشه، درجه یک، رتبه دو و پس آب به ترتیب از گرمی به خنکی میرود. گلاب یکی از لبریز مصرفترین عرقیات هست که طبیعت گرم ومعتدل دارد و به ادله خاصیت و درختان ویژهای که دارد، به جهت تقویت قلب، کبد، معده و جاری اثر گذار است. فضای سبز انواع گلابها گرم و معتدل می باشد و طبع گلاب سه آتشه، دو آتشه، جايگاه یک، درجه دو و پس آب، به ترتیب از گرمی به خنکی میرود. شما میتوانید برای آبرسانی به پوست به رخ مستقیم از گلاب به کار گیری یا یه خرده گلاب را به اسپری صورت، کرم یا این که لوسیون خود فروش گلاب ناب قمصر اضافه کنید. در همین شرایط پروتئینی بهنام آمیلوئید که بدن آن را ایجاد میکند، ترشح می شود و سلولها را از در بین می برد و سبب ساز کمتر خرید گلابی در خواب حافظه میشود. برای بهبود بصیرت میتوانید از گلاب اصل به تیتر قطره چشمی استفاده نمایید. گلاب با بهبود گردش خون رشد مو را تقویت میکند. در مطالب یگانه درمان بیخوابی در بخش سلامت نمناک هم به اثر خوابآور گلاب اشاره داشتیم و دانستید که برای برطرف کردن اختلالات خواب و درمان بیخوابی، گلاب مصرف نمایید و یا این که رختخوابتان را به گلاب آغشته نمایید. به جهت درمان سردرد و میگرن میتوانید از گلاب به کار گیری نمائید و اهمیت یک پارچه آغشته به گلاب پیشانی را ببندید. به جهت درمان سردرد و میگرن می توانید از گلاب به کارگیری نمایید و با یک پارچه آغشته به گلاب پیشانی را ببندید. بعد از آن از یک ربع رخ خود را اساسی آب سرد بشویید. از گلاب برای تنظیم شربت گلاب، اشکال کیک و شیرینی، اشکال مربا، شله زرد، حلوا و چای گلاب به کار گیری میکنند. مهمترین خاصیت گلاب آهسته بخش بودن آن هست و به این علت از آن در مراسمهایسوگواری استفاده میکنند. برای تهیه گلاب سه آتشه بر روی گلاب دو آتشه گل تازه ریخته و مجدد تقطیر میکنند. به جهت تهیه و تنظیم گلاب دو آتشه پس از یکبار تقطیر و گلابگیری روی گلهایدیگ، گلاب به دست آمده قبلی را میریزند. بر شالوده نتیجه ها این آزمون، روند تغییرات نمره بیشاپ در دو مجموعه افزایشی بود.

ایندکسر