دادستان کل دی سی می گوید: علائم سپرده ایوانکا ترامپ “بسیار گمراه کننده” است


دادستانی منطقه گفت تحقیقات در مورد چگونگی صرف هزینه برای مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2017 “انگیزه سیاسی” نداشته و اظهارات خلاف آن ایوانکا ترامپ “بسیار گمراه کننده” بوده است.

کارل A. راسین ، یک دموکرات ، به دادخواست دختر رئیس جمهور پاسخ داد. روز پنجشنبه ، او در توییتر پست خود را برای تشکیل پرونده به دادستانی در رابطه با این تحقیق ارسال کرده بود.

دفتر وی در ماه ژانویه از کمیته بنیانگذار رئیس جمهور شکایت کرد و ادعا کرد که این سازمان غیردولتی بیش از 1 میلیون دلار صرف “افزایش بیش از حد” در هتل ترامپ در واشنگتن دی سی کرده است