دریچه بازدید داکت اسپلیت

پس از اتمام فرآیند ایجاد کادر به جهت تولید درب روزنه داکت اسپلیت مبادرت می گردد.این مرحله با استفاده از سایزینگ بعد ها داخلیِ کادر آغاز می شود.بررپایه ی همین بعد ها و احتساب حاشیه های دورِ درب،ورق آلونینیومیِ درب برش خورده و پس از خم کاریِ کناره های دورِ کار،حفره ی روزنه مشبک بر بر روی درب دریچه داکت اسپلیت ایجاد می شود.ابعاد این حفره بر اساس میزان هوای گزینه نیازِ دستگاه گزینش می شود.این روزنه بصورت ترکیبی بر دوی درب روزنه داکت اسپلیت تعبیه می شود.پس از همین مرحله اهمیت اتصال لولا به درب و قاب دریچه داکت اسپلیت فرآیند ساخت اول روزنه داکت اسپلیت تمام شده و روزنه به جهت اجرای عملیات رنگ فراهم می شود.نوع رنگ روزنه داکت اسپلیت از متاع پودری الکتروستاتیک می باشد که در کدهای مختلف و متنوع می تواند بر بر روی سطح ها روزنه داکت اسپلیت از آن استعمال نمود.با انجام و اتمام عملیات رنگ برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی نسبت به زخم دیدگیِ ساختار و رنگ دریجه مشاهده داکت اسپلیت،باید انرا در کاورهای ضربه گیر بسته بندی نمود. پس از تولید و رنگِ دریچه داکت اسپلیت ،برای جلوگیری از صدماتِ احتمالی و یا این که خش افتادن بر روی سطوح دریچه داکت اسپلیت،باید بلافاصله پس از بیرون آوردنِ روزنه داکت اسپلیت از کوره ی رنگ بایستی آنرا در پوشش های مشمایی و ضدضربه کاور نمود تا دریچه داکت اسپلیت در پروسه نقل و انتقال دچار اسیب نگردد و بصورت به طور کامل سلامت در محل موردنظر نصب ابعاد روزنه مشاهده داکت اسپلیت و تعبیه گردد. روزنه تماشا داکت اسپیلت در تحت دستگاه داکت اسپلیت بر روی سقف کاذب کارگزاشتن میگردد و محل دسترسی نصاب و تعمیرکار دستگاه محسوب می شود. دریچه مشاهده داکت اسپلیت طرح اسلوت به دو صورتِ پیچ از رو و پیچ از داخل( پیچ مخفی) در محلِ مورد نظر نصب و تعبیه می گردد. دریچه ساده، زمانی کاربرد دارد که هوای برگشتی از مجرای شبکه هوا تامین شود، در غیر همین صورت چنانچه این نیاز از طریق روزنه تماشا فن کویل صورت پذیرد بعد دریچه را شیاردار خواهند ایجاد که همین شیارها سبب ساز تسهیل در جریان گردش هوا می شود. مهمترین مشخصه دریچه داکت اسپلیت مشبک لولایی اتصال درب به فریمِ همین روزنه می باشد.برعکس شرایط وزنه ای که حساس بلند و جداکردنِ درب دریچه داکت اسپلیت قابلیت و امکان بازدید،تعمیر و چکاپِ دستگاه داکت اسپلیت حاصل می شود در اینجا درب به یکی از از اضلاع قاب مهم یک لولا متصل شده و بصورت لولایی فعالیت می کند.برای باز و بستِ درب نیز از قفلی بنام قفل زیمنس به کارگیری می شود.پس به جهت ایجاد دریچه داکت اسپلیت به سه رکنِ فریم،دربِ مشبک و لولا نیاز می باشد.مراحل تولید این روزنه داکت اسپلیت هم اساسی سایزینگِ بعد ها دریچه داکت اسپلیت شروع می شود.پس از سایزینگِ بعدها و تحلیل و لحاظِ بادخور بر روی بعدها فریم دریچه داکت اسپلیت نسبت به برش این اضلاع اقدام می کنیم.با برش این اضلاع برای اتصال آن‌ها نسبت به هم از روش گوشه زنی یا این که گوشه بُری به کارگیری می شود. در اینجا عمده به باز‌نگری وب تارنما دریچه بازدید داکت اسپلیت کرج.

حتما بخوانید:
لباس مرد آهنی راهنماها و داستان‌ها