دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

۱- همواره فشار کاری پمپ بایستی از فشار محل تزریق به مقدار دست‌کم %۱۰ عمده باشد. لذا به آن ها پمپ های تزریق هم گفته می شود.لازم به ذکر هست که دبی همین پمپ ها قابل تنظیم بوده و اساسی دقت به میزان گزینه نیاز ، فعالیت تزریق را انجام می دهند. ۶- تنظیم تعداد ضربه (در آیتم پمپهای کنترلی) به آرامی و اصلی توجه انجام شود. دبی و فشار در دوزینگ پمپ : به طور کلی دوزینگ پمپ های آیتم به کار گیری در صنعت دارای دبی پایینی هستند.هرچند در موردها خاص سازندگان دوزینگ پمپ بنابر توصیه دوزینگ پمپ هایی حساس گنجایش بالا تولید می کنند. به طبع در سیستم های دوزینگ پمپ میزان دبی و فشار از گزاره پارامتر های اهمیت اهمییت بالا هستند.و به این جهت بخش اعظم دوزینگ پمپ های ساخته شده حساس دبی قابل تهیه و تنظیم میباشند. ۵- تهیه صحیح ارتفاع ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ واضح میباشد می بایست انجام شود.  جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تهیه PH، از جوش شیرین یا این که سود سوز آور، کاستینک هیدروکسید سدیم Castic or Naohاستفاده می شود.  برای منعقد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate)، هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید مورد استعمال قرار می خرید دوزینگ پمپ اسید گیرد. این دوزینگ پمپ ها در انواع و مکانیزم های متعدد از گزاره دوزینگ پمپ دیافراگمی ، دوزینگ پمپ پیستونی ودوزینگ پمپ مارپیچی و دوزینگ پمپ پرستالتیک غلطکی دارای متریال هایی از قبیل :ST316,PE,PTFE,PVDF و … مطلوب جهت گونه های مواد شیمیایی نظیر اسیدها، بازها، مواد ویسکوز و اسلاری ها قیمت دوزینگ پمپ کلر تولید میشوند. جهت پمپاژ اسلاری ها و سیالات ساینده، این طرح بهترین گزینش است. به طور معمول دوز همین دوزینگ پمپ ها در میان 1 لیتر بردقیقه تا 1000 لیتر بر دقیقه و فشار کاری دوزینگ پمپ ها 1 تا 2000 bar متغیر میباشد. به این معنی که در هر نقطه در بین دبی 1 تا 100 درصد، دقت دستگاه یکسان می باشد. جرم که در میان همین لایه ها وجود داراست به دقیقی پمپهای دیافراگم نمیباشد و آنان همچنین مهم یک تراز پوشاننده هستند. دوزینگ پمپ اساسی اعتنا به گونه و مثال ایی که دارد به روشهای متمایز عمل میکند. عملکرد صحیح سیستم پمپهای دوزینگ متعلق به تعیین صحیح تجهیزات جانبی می باشد. به جهت حفظ از سیستم هنگام ارتقا فشار بیش از حد مجاز از شیرهای ایمنی استفاده می شود.

حتما بخوانید:
علت روشن ماندن فن پکیج و یکسره روشن ماندن پکیج چیست؟ خودت انجام بده