راهنمای نگارش مقاله – نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری

ازاینجهت در صورتی که روند ترجمه نوشته انگلیسی به فارسی را به ترجمه کننده نوشته تازهکار میدهید، میتوانید برای سهولت کار وی، کلیه این واژههای مخفف را بهصورت فهرستی به همپا مفهوم آنها، به او بدهید. درصورتیکه به یاد داشته باشید گفتیم که نهایت استفاده شما از ترجمه نوشته در هر زمینهای باشد، نیاز داراست شما به مفهوم تمام و خوبی از نوشته علمی حساس رسیده باشید. حق انتشار مطالب مجله: مجله دانش کده علم ها پزشکی فسا یک مجله open access می باشد و شما تا وقتی که مجله دانش کده علم ها طبابت فسا را به تیتر مبداء ارجاع بدهید می توانید مقالات را دانلود، انتشار یا این که در بقیه وب تارنما ها قرار دهید. عبارات مخفف در ترجمه مقالات علمی کاربرد دارااست ، زیرا هر کدام از آن‌ها ممکن میباشد بیانگر یک مضمون‌ علمی خاص باشد که درصورتیکه قرار باشد نویسنده آن‌ها را در نوشته نوشته علمی بهصورت تام بیاورد، نوشته نوشته علمی بسیار سنگین و طولانی خواهد شد. هیچگونه تصویر، جدول، گراف، نمودار یا این که رفرنسی در گوشه ای نیاز نمیباشد و فقط متن باید در آن قرار گیرد. علاوه بر آنچه گفته شد، نوشته علاوه بر نوشته اساسی حیاتی چکیده، مقدمه و سرانجام میباشد که هر یک موقعیت خاص خود را دارد. یک ترجمه کننده برای اطمینان یافتن معنا درست اینگونه ترکیبهای مخفف، ابتدا جستجو کرده و هنگامی که اطمینان پیدا کرد، آن را در نوشته ترجمه نوشته به کارگیری میکند. این سوپاپ اطمینان به جهت مترجم مقاله وجود دارد که اگر متوجه واژه مخفف نشد، آن را جستجو کند. بهعنوانمثال کلمه مخفف CIS که جایگزین “Customer Information Site” و به مفهوم وب سایت دیتاها مشتریان است، اشتباهاً “Citizenship and Information Services” برداشتشده و به ذیل تیتر خدمات مهاجرت و شهروندی، در ترجمه مقاله استعمال شود. شما ممکن است در واژه و کلمه خاصی، تعبیر اشتباهی را انجام داده باشید که در ترجمه نوشته انگلیسی به پارسی آخری شما نقش مؤثری ایفا میکند. اینیک اشتباهی میباشد که ممکن است از طرف شما شکل دهد اما کسی که کارش ترجمه مقاله و ترجمه تخصصی مقاله فارسی به انگلیسی است، کاهش از این اشتباهات انجام میدهد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط دارای دانلود مقاله هوش مصنوعی وب تارنما خویش دانلود نوشته در آیتم انقلاب اسلامی ایران باشید.

حتما بخوانید:
پتاسیم کربنات در کود کشاورزی