رودی جولیانی به عنوان شاهد ادعای کلاهبرداری رای دهندگان در فیلم ویروسی “بیش از 7 میلیون بار” “نجوا” می کند


رودی جولیانی ، شهردار سابق نیویورک مجبور شد در جریان دادرسی درباره ادعاهای بی نظمی در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه 2020 ، به یکی از شاهدان خود “اطمینان” دهد. اکنون این فیلم بیش از 7 میلیون بار مشاهده شده است.

شاهدان در کمیته نظارت بر مجلس میشیگان شهادت دادند. معاون رئیس جمهور سابق جو بایدن برنده این ایالت شد و مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ سعی در به چالش کشیدن نتایج داشت.

یک شاهد ، ملیسا کارون ، یک افسر IT قرارداد بود که مسئول از بین بردن دستگاه های شمارش معیوب در مرکز TCF در میشیگان بود. او با استیو جانسون وزیر خارجه جمهوری خواه درگیر شد.