روز شکرگذاری ترکیه بیش از 2 میلیون بار تماشا می شود

[ad_1]

یکی با رقص بوقلمون بازآفرینی شده – کورتنی کاکس لشکرهایی را از آنجا فرستاد دوستان طرفداران از این شکرگذاری با بازآفرینی رقص برجسته بوقلمون در یک ویدیو که نزدیک به دو میلیون بار بازدید شده است ، عصبانی شدند.

دوستان در طول سالها ، تعطیلات تا حدی مترادف شده است ، و قسمت های تعطیلات به تقویم سالانه نمایش تبدیل می شوند.

یک قسمت از شکرگذاری – “یکی با تمام شکرگذاری ها” – لحظه ای نمادین را برای ما رقم زد که شخصیت کاکس ، مونیکا گلر ، با بوقلمون روی سر خود برقصید.