سود پرک چیست؟

تولید کننده سود پرک متاع را طی واکنش الکترولیز سدیم کلرید (آب نمک) با دانسیته 2.13 گرم بر سانتیمتر تولید می¬کند که بیبو بوده و خلوص آن 98 یا این که 99 درصد است. سلول غشای تبادل یونی برای انجام الکترولیز از نظر محیطی و اقتصادی مزایای بهتری را به دنبال دارد. در شیوه سنتی، الکترولیز به جهت ساخت کاستیک سودا جامد در سل آمالگام جیوه یا این که سل دیافراگم انجام میشود. سود کاستیک جامد به طور معمول به شکل گلولهای پهن، پرک، گرانول و محلولهای فراهم استاندارد اصلی غلظت ۳۰% و ۵۰% در تعدا متعدد موجود است. سود پرک یکی از پرمصرف ترین ماده های موجود در عالم می باشد که دارای بالایی نیز داراست و در صادرات همین متاع به کشور های دیگر وسواس خاصی برای بسته بندی سود پرک به خرج داده می شود تا کمترین جراحت در روزگار حمل و نقل وارد شود. همین ماده جامد که به شدت، قلیا است، همینطور میتواند در شکل وجود رطوبت نظیر بخار آب، خواص خورنده خویش را داشته باشد. سود پرک در واکنش کلیدی بعضی فلزات نظیر آلومینیوم، گاز هیدروژن تولید میکند. در صنعت نفت، هیدروکسید سدیم به تیتر ماده افزودنی در گل حفاری برای ارتقاء قلیائیت در سیستمهای گل حفاری، بنتونیت، ارتقاء ویسکوزیته آن و خنثی سازی هرگونه گاز اسیدی (مانند سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن) به کارگیری میشود. یک عدد از کاربردهای دوچندان حیاتی همین مواد قلیایی در تصفیه آب می باشد که از خاصیت تهیه ph این ترکیبات برای کمتر خواص خورندگی آب به کارگیری میشود. سود جامد پرک، هیدروکسید سدیم جامد، کاستیک سودا، سود کاستیک، سود کاستیک پرک، سود پرک، چرب گیر صنعتی، هیدروکسید سدیم و چربی گیر صنعتی، همگی نام هایی هست که برای سود پرک آیتم استعمال قرار می گیرد. سود سوز آور جامد یا سود پرک (sodium hydroxide flake)، در حقیقت از سود کاستیک مایع تهیه میشود. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در رابطه با چه جایی و طریق به کار گیری از سود پرک 99 درصد دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
اسید فسفریک ، قیمت اسید فسفریک