شگفتی تیلور سویفت “فولکلور” دیزنی + ویژه: چه موقع تماشا کنید و چه انتظاری داشته باشیداین خواننده و ترانه سرا روز را با اعلام “Folklore: Long Lake Pond Session” در شبکه های اجتماعی آغاز کرد.


منبع: memory-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>