یک از مهمترین آن‌ها در زمینه حذف آلاینده عسل و زغال فعال های هوا است. از جمله کاربرد اهمیت کربن فعال در جداسازی بو، رنگ، مزه های غیر دلخواه از آب در عملیات خانگی و صنعتی، تصفیه هوا به ویژه در رستورانها، صنایع غذایی و شیمیایی است. برای تبدیل همین مواد نپخته به کربن فعال گرانول عمدتاً از فرایندهای حرارتی و شیمیایی به کارگیری می گردد. پروسه حرارتی به وسیله تزریق بخار و فرایند شیمیایی مهم افزودن مواد غیر آلی به مواد ناپخته در دمای زیر انجام می گردد. منابع نخستین کربنی که در این طریق گزینه استفاده موادی مانند چوب، زغال سنگ، پوست نارگیل و ضایعات بعضی میوه ها هستند، آن‌گاه در فرایند بعدی ماده کربنی پایین مراحل فعالسازی قرار می گیرد. در مراحل پیرولیز معمولاً مواد کربنی در معرض سکو حرارت دوچندان بالا قرار می گیرند. از کربن فعال پایه قیر طبق معمول برای فرایندهایی نظیر کلرزدایی و مجزاسازی آلاینده های آلی و حذف ذرات پهناور رنگ از آب به کارگیری می شود. ذرات کربن فعال اکسترود شده PAC را اساسی یک عامل اتصال ترکیب و یک ذره سخت، استوانه ای یا کروی را تولید میکنند. این ادغام مهم الکل ها، دی اُل ها، اسیدها و بازهای قوی، فلزات و بیشتر ترکیبات معدنی نظیر لیتیم، سدیم، آهن، سرب، آرسنیک، فلوئور و بوریک اسید پیوندهای مهربانی تولید نمی کند، البته یُد را خیلی خوب جذب می کند. قرص ذغال، سموم را جذب نمی زغال فعال برای مو نی نی سایت کند. میزان جذب زغال فعال به میزان ساختار منافذ کربن و توزیع ترازو منافذ و همینطور اندازه و رخ مولکول های آلاینده بستگی دارد. این صابون علاوه بر این‌که از تبارک شدن منافذ پوست پرهیز میکند، در برخی موردها و بسته به دسته پوست همین منافذ را کوچک میکند. به کار گیری از ماسک زغال اکتیو همگی این ناخالصی ، چه در بر روی پوست و چه در منافذ پوست ، را می زداید و حس شادابی به ارمغان می آورد.

ایندکسر