صفر تا هزار انواع برج خنککننده و مزایای ویژه آن در صنعت – همشهری آنلاین

این گردش مداوم حرارت آب را به شدت کرده و از این رو به جهت دوری از آسیبهای احتمالی، کمتر مصرف آب و افزایش راندمان کاری، از اشکال برج خنک کننده به خواسته خنکسازی آب استفاده می شود. در کلیهی روند صنعتی و تولید کارگاهی، آب بایستی به گردش دربیاید. انتخاب گنجایش برجهای خنک ساز یکی از مهمترین پارامترها در خرید کردن همین تجهیزات میباشد. همینطور بایستی گفت که مهمترین فاکتور در تعیین بها گونه های کولینگ تاور، مبحث ظرفیت این دستگاه ها میباشد. دنیای گزینش یک برج خنک کننده بسیار گسترده هست و می بایست بر روی تک تک دست اندرکاران آن، دقت خاصی را معطوف نمود. آبی که بایستی خنک شود به بالای برج ساماندهی میشود. همینطور به جهت به کار گیری از همین روش خاص، انتقال گرما مابین آب و هوا انجام میشود؛ ولی غالباَ به ادله عملیات تبخیر، مقدار کمی از آب بایستی خنک شود تا دمای آب کاهش از دمای محیط پیرامون شود. برج خنک کننده (در اصطلاح عامیانه برج خنککن) یا کولینگ تاور (cooling tower)، استوانه ای گرد بصورت مخروطی و یا مکعبی میباشد شبیه به یک برج که وظیفه دریافت گرما از سیال فرآیندی به طریق طبیعی و یا مکانیکی از روش مکش یا این که دمش اساسی فن و خنک کاری تا نزدیک دمای مرطوب هوا بصورت خیس یا خشک و در دو جور مدار بسته یا گشوده و انتقال گرمای زائد به اتمسفر یا جو را ترموستات رشته برج خنک کننده بر عهده دارد. در اثر عکس العمل هوا مهم تراز بیرونی کویل، حرارت از کویل و بالتبع از سیال درون کویل جذب می شود و توسط جریان هوا به گوشه و کنار اطراف منتقل می شود. در برج های جریان مخالف هوای خنک و جریان آب در جهت مخالف یکدیگر هستند. از نصیب پایین لولور هوا بوسیله فن مکندهای که در باطن دهانه مکش هوا قرار داراست در مغایر جهت جریان آب مکش میگردد و در همین لحظه بر شالوده عکس العمل ی که فی مابین آب و هوا تولید می گردد ، قطرات آب به شکل تراز ای در بازخورد با هوا خنک خیس میشوند.

حتما بخوانید:
فاوسی پیشنهاد جو بایدن را به عنوان مشاور ارشد پزشکی پذیرفت