فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

دریچه لولایی هم با لولا بوده که روزنه حول آن مقطع مینماید و معمولاً اصلی یک قفل گشوده و بسته میشوند. محل قرارگیری انواع رشته کویل سقفی درون سقف است که به طور معمول در سقف های کاذب دریچه مشاهده پلاستیکی رشته کویل کاربرد بیشتری دارد. فنکویل کاستی از گونه های رشته کویل سقفی است که کاربرد آن در سقف کاذب، با توجه به اشغال نمودن فضای کم و همینطور عدم نیاز به شبکه کشی، مورد اعتنا قرار گرفته است. به طوری که هواساز از روش یک نتورک ، هوای نو را پس از فیلتر کردن و در رخ نیاز پس از تهیه رطوبت، در اختیار رشته کوئل قرار می دهد. گونه های فن کویل سقفی کلیدی بها های متعدد در بازار قابل تنظیم و خریداری هستند که تفاوت آن ها در جور کانال کشی و همینطور تعداد لوله های رفت و بازگشت است. چرا که در همین وضعیت نیازی به لوله کشی طولانی تر نبوده و فرآیند کارگزاری به آسانی انجام می شود. تامین هوای تازه در گونه های متعدد رشته کویل به دو شکل در قیمت های متنوع انجام می شود. در اشکال حرفه کوئل ، هوای جدید توسط سیستم هواساز مرکزی تامین می شود. اساس همین تقسیم بندی براساس نیاز و یا این که عدم نیاز به دستگاه هواساز برای مکش هوای نو هست که به طبع قدرت، ترازو و همینطور بها را پایین اثر گذاری قرار می دهد. مزیت این شیوه به طبع حذف دستگاه هواساز مرکزی بوده که میزان سروصدای تجهیز کمتر خواهد بود. ضروری به ذکر میباشد دراین ابعاد نباید کسوراتی مانند بادخور و موضوعات دیگر را دخیل کرد،زیرا همین کسورات به طور اتوماتیک در دوران تولید روزنه دسترسی حرفه کویل حیث می‌گردد و درصورتیکه در روزگار سایزینگ،بادخور را تصویب کنیم و چنانچه در زمان ساخت نیز این مقدار از سوی تولید کننده لحاظ گردد،در غایت حیاتی کوچک شدنِ بعدها دریچه دسترسی رشته کویل مواجه خوا هیم شد. او‌لین مرحلهی تولید روزنه دسترسی فن کویل ساخت فریم است.برای ایجاد فریمِ دریچه دسترسی رشته کویل به میزان نیم سانت از ارتفاع و عرضِ قابِ فریم کسر می نماییم و بعد اقدام به برشِ اضلاعِ کادر می نماییم.پس از برشِ ابعادِ کادر دریچه دسترسی رشته کویل نسبت به گوشه زنیِ در آغاز و انتهای این اضلاع مبادرت میشود.عملیاتِ گوشه زنی در زاویه ۴۵ درجه رخ می‌گیرد تا اهمیت اتصالِ گوشه ها،زاویهی ۹۰ رتبه و گونیا برای فریمِ روزنه دسترسی رشته کویل حاصل گردد. حاشیه های ورقِ درب دریچه فن کویل از طرفین به مقدار ۱.۵ تا ۲ سانت بصورت ۹۰ سکو خم می خورد که عوارضی زیرا تاب خوردگی یا این که دفرمگی بر روی ساختار درب روزنه حرفه کویل نمایان نگردد. معمولا به صورت دستی بدور حرفه را میتوان بر روی هرمورد از سه وضعیت کند، میانگین و تند قرارداد. در اختیار گرفتن رطوبت از طریق کنترل رشته خوبتر از در اختیار گرفتن به وسیله شیر در دست گرفتن اتوماتیک روی کویل است.

حتما بخوانید:
کتابهای برگزیده دانشگاهی معرفی شدند - ایسنا