قانون جدید راهنمایی و رانندگی

آزمایش از داوطلبان نامبرده در بندهای ۵ و ۶ می بایست منحصراً در پایتخت و به وسیله سه نفر سروان کارآزموده فنی آزمایش رانندگی حساس وسیلهی نقلیه منحصر انجام گیرد. در مواردی که مالک وسیلهی نقلیه نشانی خویش را تغییر می دهد بایستی پیاله ۴۸ ساعت ادارهی شهربانی را کتباً از نشانی جدید خویش با خبر سازد. تبصره ۱: افرادی که سن آن ها از ۲۵ سال تمام کمتر نباشد برای دریافت هر مدل گواهینامهی رانندگی از شرط سواد معاف میباشند. تبصره ۲: دارندگان گواهینامهی رانندگی مبنا ۲ در صورتی میتوانند حیاتی وسایل نقلیه عمومی باری که گنجایش بارگیری آن مطابق مشخصات ساخت کارخانه سازنده بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم نباشد همینطور اهمیت ماشینهای سواری عمومی و استیشن عمومی و مینیبوس و آمبولانس رانندگی نمایند که سن آنها از ۲۳ سال تمام کمتر نباشد و یک سال کل از تاریخ اخذ قبولی در امتحان آئین نامه گواهینامه قبلی باشد. در مورد مقایسه بها بیمه شخص ثالث، همه موارد مؤثر بر حق بیمه در قالب فرمولهایی درآورده شده میباشد و متقاضی بعد از وارد کردن مشخصات اتومبیل و بیمه طومار اتومبیل قدرتمند به مقایسه قیمت بیمه شخص ثالث تمام شرکتها خواهد بود. هر تولید کننده یا فروشنده وسیلهی نقلیه موظف است دفتری به جهت تصویب سابقهی به کارگیری از شمارههای ویژه و گزینش همین که در چه مدت و چه تاریخی شمارهی ویژه بر روی چه وسیلهای کارگزاشتن و به وسیله چه افرادی از آن استفاده شده، داشته باشد. صاحب وسیلهی نقلیه در صورتی که بخواهد موتور یا هر یک از قطعات اصلی یا این که رنگ آن را را تغییر‌و تحول دهد، موظف میباشد قبلاً مدارک مربوط را به شهربانی جهت کسب اجازه تسلیم نماید تا پس از تغییر تحول آنان کارت مشخصات نو صادر گردد. فردی که وسیلهی نقلیه در اختیار و تصرف او میباشد (اعم از همین که صاحب و مالک باشد یا این که نباشد) مکلف میباشد در صورتی که وسیلهی نقلیه گزینه تصرف غیرمجاز واقع شود و همینطور پس از از بین بردن تصرف غیرمجاز حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به مقامات انتظامی محل اعلام دارد. شهربانی پس از وصول درخواست خرید کننده فتوکپی یا این که رونوشت مصدق سند انتقال کارت مشخصات جدیدی به نام او صادر و به وی تسلیم خواهد نمود. راهنمایی و رانندگی مکلف است در هر نوبت که نمره منفی به خلاف کار تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را در زمینه‌ی با خبر شدن از نمرات منفی هدایت کند. ۷- در نقاطی که اصلی کارگزاشتن علایم منحصر به فرد سبقت گرفته ممنوع اعلام شده باشد. نباشد و به علاوه دارندگان گواهینامه اساس دوم اتومبیل فاقد یک چشم می بایست نقص عرصه دید خود را اهمیت نصب آینه مخصوص در خودرو جبران نمایند. لکن در متن گواهینامه باید تصریح شود که تنها کلیدی عینک یا این که سمعک یا چه دسته وسیلهای می تواند رانندگی نمایند.

حتما بخوانید:
صاحب یک رستوران "گریه" در کالیفرنیا می گوید که "همه چیز" را از دست می دهد در حالی که شهردار اجازه می دهد فیلم همسایه باز بماند