مبارزات انتخاباتی ترامپ پس از از دست دادن انتخابات بیش از 400 ایمیل برای جمع آوری کمک مالی ارسال کرد


مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ بیش از 400 ایمیل با کمک مالی از زمان انتخابات ریاست جمهوری در 3 نوامبر ، یعنی بیش از یک ماه پیش ، ارسال کرده است.

کسانی که در لیست پستی مبارزات انتخاباتی ترامپ ثبت نام کرده اند نزدیک به 500 ایمیل در روز انتخابات دریافت کردند که بیش از 400 مورد شامل درخواست جمع آوری کمک مالی بود.

کمپین های ریاست جمهوری از لیست های پستی برای ارتباط با رای دهندگان و درخواست کمک مالی ، اغلب با ارائه لینک به وب سایت های نامزدها ، استفاده می کنند ، اما تعداد گسترده ای از ایمیل های مبارزات انتخاباتی ترامپ در هفته های اخیر توجهات را به خود جلب کرده است.