مقاله طراحی برج مسکونی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی

علاوه برموارد یـاد شـده، در خانـههـای هوشـمند، کـاربردهـای دیگری هم از قبیل کنترلMultimedia ، آب پاشی گیاهان و غذا دادن به حیوانات خانگی نیز قابل تعریف‌و‌تمجید است. تصمیم گیری کرده و عکس العمل نشان دهد.بلکه هوشمندی بدان مضمون‌ هست که که سامانه بر شالوده وضعیت های پـیش آمـده و منطق های تعریف‌و‌تمجید شده مبادرت به تصمیم گیری مطلوب کند.به عبـارت دیگـر سـاختمان هوشـمند در مقابـل عوامـل مختلـف توان پیدایش خلاقیت خاص نخواهد داشت بلکه بر مبنا استنتاج های منطقی اخلاق و رفتار خواهد کرد. شروع حرکت به سمت تعالی سازی در کشور‌ایران را می توان سال 1328 هجری شمسـی دانسـت .نخسـتین سـاختمان بلنـد ایران که ساختمانی قریه طبقه در تهران بود کـه در سـالهای 1330 – 1328 طراحـی و سـاخته شـد. همینطور در پنت هاوس از مخلوط رنگ خنثی و مشکی می توان استعمال کرد. از امکانات عمومی همین برج مسکونی می قدرت به سالن بدنسازی، استخرهای سرپوشیده و روباز، اسپا و ماساژ اشاره کرد. طراحی محل ورود و سردر برج پاره ای بالاتر از مقیاس انسانی رفته و یک سردر غارمانند را مشاهده می کنیم. طراحی برج مسکونی لوکس 44 طبقه کوئینزلند استرالیا یک کانسپت غارمانند عنوان شده که بوسیله شرکت معماری Contreras Earl و معمارن Sunland طراحی شده است. چکیده از تراس به عنوان استخر و استراحتگاه ساکنین برج طراحی شده که یک عدد از امتیازات محصوب می شود. چکیده از دیوارها به وسیله متریال تراورتن پوشش شده که همین متریال تا باطن فضا امتداد یافته است. شرایط برج مسکونی و چشم انداز آن در ساحل طلایی کوینزلند استرالیا نقش مهمی ایفا می نماید و به عنوان نقطه عطف ارتقا یافته مجتمع های مسکونی کوتاه تر به همین نقطه از ساحل طلایی می باشد. نمای لوکس به معنا به کار گیری از مصالح ساختمانی گران ارزش در طراحی نمای برج نیست. طراحی نمای برج مسکونی بر اساس یک طرح انعطاف پذیر و بر شالوده خطوط منحنی می باشد که متریال آلومینیوم آنودایز شده به جهت آن در حیث گرفته شده است. طراحی معماری برج مسکونی یک عدد از موضوعات طرح ۵ معماری هست که به عنوان پروژه دانشجویی مورد توجه دانشجویان قرار می گیرد از این رو این بخش را به طراحی معماری برج مسکونی آپارتمانی اختصاص دادیم. البته این پروژه هنوز در فاز طراحی قرار دارااست و پس از تایید پایانی می تواند تکامل ساختمان سازی حوزه‌ برج مسکونی four seasons را ساخت نماید. اگر شما هر جور سوالی در ارتباط اصلی چه جایی و شیوه استفاده از برج مسکونی به انگلیسی دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
قیمت و خرید ضبط ماشین و دستگاه پخش خودرو