[ad_1]

جوی رید ، مجری برنامه MSNBC روز دوشنبه گفت که وی در “جنگ” علیه جناح میانه رو حزب دموکرات ، سخنگوی نیویورک ، الکساندریا اوکاسیو-کورتس ، ملحق خواهد شد.

نی ، میزبان ReidOut ، با مایکل استیل ، رئیس کمیته ملی جمهوری خواه سابق ، در مورد مخالفت وی با رئیس جمهور دونالد ترامپ و کار وی در پروژه محافظه کار لینکلن صحبت کرد.

وی از استیل پرسید که پس از رویکرد تهاجمی پروژه لینکلن و حمله به سیاستمداران جمهوری خواه که از ترامپ حمایت می کنند ، با هواداران رئیس جمهور چگونه رفتار خواهد کرد؟