ناپدید شدن یونا مونولیت باعث ایجاد نظریه هایی درباره بیگانگان ، گرینچ و دیگران شد


در سال 2020 عجیب و غریب ، یکپارچه مرموز کشف شده در هفته گذشته در صحرای یوتا ناپدید شد و مردم را بر آن داشت تا نظریه های عجیب تری درباره اینکه کجا رفته است ، ارائه دهند.

اداره مدیریت سرزمین یوتا ، که منطقه را اداره می کند ، گفت این سایت “توسط یک طرف ناشناس” حذف شده است.

“[We] این ساختار را که مالکیت خصوصی محسوب می شود ، حذف نکرد “، سخنگوی دفتر مدیریت سرزمین گفت.” این ساختار مورد توجه بین المللی و ملی قرار گرفته است و ما گزارش هایی دریافت کرده ایم که فرد یا گروهی آن را در غروب 27 نوامبر حذف کرده است. “