خوراکیهای چسبناک که به دندان میچسبند و جدا کردن آنها از دندان با سختی همراه است، دشمن پانسمان موقت دندان هستند. دندانهایی که در اثر پوسیدگی و یا شکستگی، میزان زیادی از ساختار و نسج خود را از دست میدهند، نیاز به درمان ریشه (روت کانال تراپی) خواهند داشت و پس از درمان ریشه، تاج آنها باید بازسازی گردد. کراون (Dental Crown) و یا روکش دندانی یکی از روشهای بازسازی و ترمیم دندان پس از روت کانال تراپی یا عصب کشی دندان است. طی فرآیند بیلداپ دندان، یک دندانپزشک یا متخصص ترمیمی و زیبایی، با کمکِ بافت اندک و باقیماندهِ دندانِ آسیب دیده، نسج و بخشهای از دست رفتهِ آن دندان را بازسازی میکند.

دقیقا چه زمانی نیاز به بیلداپ دندان داریم؟ بیلداپ (buildup ) یعنی بازسازی، و بیلداپ دندان به معنای ترمیم حساسیت دندان بازسازی دندان است. به دلیل اینکه کامپوزیت به راحتی به دندان باند (متصل) میشود، برای بازسازی دندان ها با کامپوزیت، بافت باقیمانده دندانی تقریبا بدون هیچ تراش و تغییری آماده برای بازسازی است.

هدف از بازسازی دندان، کمک به حفظ و بقای دندان، افزایش طول عمر و بازگرداندن عملکرد آن است. نکات فراوانی در زمینه بایدها و نبایدهای خوراکیها هست و همه اینها میتوانند در زمینه مراقبت از پانسمان به شما کمک کنند، اما در کل بهتر است در روزهایی که از پانسمان دندان استفاده میکنید با طرف دیگر دندانها غذا میل کرده و چند روزی از دندانهای آسیب پذیر پانسمان شده استفاده نکنید. توصیه می شود که در مواردی که بافت داخلی دندان صدمه ندیده است و دندان بیمار از جای خود تکان نخورده است، از سایر درمان های تهاجمی مانند استفاده از روکش اجتناب شود.

در نواحی که خشک نگه داشتن دندان دشوار باشد مانند دندانهای عقبی و پوسیدگی های زیر مرز لثه، معمولا آمالگام ترجیح داده می شود. تافی و شکلاتهای نرم و چسبناک به پانسمان دندان میچسبند و باعث میشوند بافت گچ مانند آن، همراه با مواد چسبیده جدا شود. در صورتی که به هر دلیلی پانسمان جدا شد، انواع و اقسام باکتریها و میکروبها به داخل دندان سرایت میکنند و ممکن است بعد از پر کردن، دندان شما آبسه کند که اصلاً تجربه خوشایندی نخواهد بود. قبل از اینکه بفهمید که برای پر کردن دندان بهترین ماده چیست باید چند نکته مهم در نظر گرفته شود.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد ترمیم دندان ریشه لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ایندکسر