رینگ پیستون هم از همان جایی که اسمش پیداست یک حلقه ایست که به بدور یک استوانه قرار می گیرد. رخنه افقی پیستون ها در تحت حلقه ها می باشد و به عنوان سد حرارتی ، از ساماندهی گرمای نصیب حلقه ها به بدنه پیستون-که دارای دست‌کم بازی نسبت به سیلندر است-جلوگیری کند. کاهش تراز تماس در بین پیستون و جداره سیلندر تا دست‌کم ممکن: افزایش سطح تماس به معنای ارتقاء اصطکاک بوده و آسیبهای جدی را به دنبال خواهد داشت؛ شایان ذکر می باشد که رینگها احتمال دارد بعد از مدتی ساییده شده و این فرمان نیز میتواند باعث به افزایش اصطکاک گردد. همین عبور گاز از پیستون و باطن میل لنگ به تیتر دمنده شناخته می شود و به جهت محافظت فشرده سازی بایستی به حداقل برسد. به استدلال همین نیروهای جانبی ، پیستون نیاز به سطح ها صاف دارااست تا به دیواره سیلندر رسد و پیستون را عمودی نگه دارد. در اين موقعیت كه ديواره يا سطح جانبي رينگ به صورت شيبدار ساخته شده میباشد ، بايد حاشیه تيز رينگ به سمت پايين باشد تا زمان بالا رفتن پيستون ، اين رينگ برروي لايه روغن موجود بر روی دیوارة سیلندر ليز خورده و از جارو كردن روغن هاي جداره سيلندر به سمت محیط احتراق جلوگيري كند . البته قطر پیستون در مرحله پایینی آن به این معنی که مرحله بازش پاره ای کمتر از مرحله بالایی آن طراحی میشود. پس جنس این قطعه متناسب حیاتی موتور گزینه نظر ساخته و طراحی میگردد . در این جور پیستون حجم محیط احتراق برابر کلیدی حالت فابریک بوده و به هیچ وجه افت کمپرس و افت حجمی نبوده و طبیعتا عجله و اقتدار موتور نظیر وضعیت فابریک یارپیستون خواهد بود. احتراق در گوشه و کنار ای استوانه ای صورت شکل می گیرد که به آن بلوک های سیلندر می گویند. در برخي مورد ها بر روي يكي از سطوح رينگ كلمه TOP حك شده می باشد ، كه در اين صورت قسمتي كه كلمه TOP برروي آن قرار گرفته ، بايد به سمت بالا باشد . به برهان شتاب بالا و مسافت نزدیکی که نسبتبه دیگر اجزا همسایه خود دارا‌هستند می بایست دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل فعالیت کنند. شیارهایي نیز بر روي محفظه پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري حلقه ها مي باشد.در صورتیكه ترازو همین شیارها بیش از حد دیتا شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون بایستی مطلقا بده بستان گردد. پایین فشار قرار گرفتن آب رادیاتور و خارج شدن مهم فشار مایع از لوله و سرریز شدن آن علامت وجود نشتی در واشر سرسیلندر میباشد که به طور معمول به جهت برطرف نمودن آن باید واشر سرسیلندر را تعویض کرد و همچنین نیاز هست که سطح ذیل سرسیلندر را هم تراش داده شود و قسمت بالایی آن و روکش مجدد هم شود. 2- درز بندی محفظه احتراق و خودداری از نشت گاز از اطراف پیستون : نشت گاز از اطراف پیستون می تواند در کار موتور نقص‌ ایجاد کند که حلقه ها وظیفه آب بندی و جلوگیری از این مورد را بر عهده دارا هستند . براي جلوگيری از خروج سوخت و هوای فشرده در زمان تراكم و گاز محترق شده در دوران احتراق ، از رينگ بين سيلندر و پيستون به تیتر عامل آب بند ی كننده پیستون راست در فوتبال به کارگیری مي شود. ضربه پیستون معمولا زمانی موتور سرد می باشد ، قبل از این‌که پیستون دوران گرم شدن و انبساط خویش را داشته باشد ، بدتر می شود. رينگ هايی كه وظيفه جلوگيری از خروج سوخت و هوای فشرده در زمان تراكم يا گاز محترق شده در زمان احتراق را برعهده دارا هستند ، رينگ پیستون كمپرسي ناميده مي شوند و عملكرد آن‌ها مطابق شكل (5) مي باشد. این رینگ ها در درون شیارهای پیستون قرار دارا‌هستند و از خروج مخلوط سوخت و هوا از بالای محیط احتراق خودداری می نمایند تا روند انفجار و حرکت پیستون به سهولت انجام شود. صورت سر این پیستون ها ، به حرکت مواد سوختی در اتاق احتراق جهت انفجار خوبتر یاری میکند. قطر پیستون درست به میزان سیلندر است.سرسیلندر و سرپیستون محوطه اتاق احتراق را تشکیل می دهند.پیستون حرکت رفت و برگشتی داراست و به علت عمل جور پیستون در میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود، اولی کار پیستون همین هست که یک سطح متحرک را که از اطرافش گاز نتواند شکافت کند، تشکیل دهد تا مواد اصلی جايگاه حرارت و فشار فراوان بتوانند منبسط شوند، هماهنگ کلیدی این عمل انتقال فشار نیروی گاز به دسته میباشد که آن نیز به نوبه خود حرکت را به میل لنگ انتقال می دهد.این انتقال حرکت از نوع پیستون به میل لنگ متناسب حساس زاویه نوع پیستون با جدار سیلندر است. در گذشته کل پیستونها مهم تاجی صاف طراحی میشدند اما امروزه بسته به دسته موتور این مرحله طراحی متفاوتی دارد. طبق معمول پیستون ها از روش پاشش روغن به وسیله یك جت روغن و یا پاشش از طریق برخورد ته شاتون حساس سطح روغن خنك كاري مي شوند.

ایندکسر