چگونه امروز می توان پرتاب SpaceX Sentinel-6 را تماشا کرد


SpaceX روز شنبه ماهواره نقشه برداری اقیانوس Sentinel-6 خود را پرتاب خواهد کرد. این ماهواره برای تهیه نقشه از افزایش سطح دریا مربوط به گرم شدن کره زمین یک مأموریت پنج ساله خواهد داشت.

قرار است این پرتاب از پایگاه هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا ساعت 12:17 EST (9:17 PST) انجام شود. از روی موشک SpaceX Falcon 9 پرتاب خواهد شد.

این رویداد را می توان از طریق ناسا تلویزیون یا کانال یوتیوب تلویزیون ناسا به صورت زنده از طریق Space.com مشاهده کرد. گزارش شده است که هوا برای شروع 80 درصد مناسب است ، اما یک شروع پشتیبان نیز برای یکشنبه ساعت 12:04 بعد از ظهر برنامه ریزی شده است.