«کنکور ۱۴۰۲ الکترونیکی برگزار میشود»

به این برهان طراحان کنکور همواره طبق اساسی بودجه بندی هایی که اعلام می نمایند کارایی دارند تا سوال ها دروس گوناگون را طرح کنند. براین اساس کلیه دانشجویانی که پس از اعلام عاقبت آخری در کنکور سال روان و سالیان قبل، مبادرت به ثبتنام کرده و درگیر علم آموزی در دانشگاهها و مرکزها علمی هستند، بیرون از شمول ضابطه مربوطه هستند. در همگی کشورهای پیشرفته جهان داوطلبان دانشگاه بر مبنای توانائی علمی در زمان تحصیل، فن گزینه عشق خود را انتخاب می‌نمایند و پدیدهای به نام کنکور وجود ندارد. به گزارش ایمنا، حجتالاسلام حسن شجاعی، در خصوص برگزاری دوباره کنکور سازمان سنجش اظهار کرد: چندی پیش چندین از دانشجویان پذیرفته شده در کنکور سراسری سالیان اخیر، شکایاتی را مبنی بر فراخوان سازمان سنجش تدریس سرزمین جهت برگزاری دوباره امتحان به بهانه وجود شک و شبهه در صلاحیت علمی دانشجویان و ابهام در نمره قبولی و شک و تردید در جايگاه اکتسابی آنها به دست ما رساندند. در نظر داشته باشید که پرسش ها هر درس از قبل به تعداد معینی هست لذا اهمیت توجه به آن دانش آموز باید بتواند اشراف خود را بر مباحث افزایش دهد. دارایی بندی سوالات بر شالوده دشواری و کلیدی درس انجام می شود. بودجه بندی کنکور یک جدول اطلاعاتی میباشد که به وسیله آن مباحث پراهمیت و کم حیاتی هر درسی مشخص و معلوم میشود. آزمون های طرح شده به وسیله هر معلم به دپارتمان کنکور تحویل داده می شود و طبق با نیاز کنکور و مباحث اعلام شده به داوطلبان یک سری سوال استخراج می شود تا در دفترچه آزمون گنجانده شود. افرادی که در به دست آوردن و عمل کنکور منفعت دارا‌هستند از زاویه دیگری خود را مخالف با مصوبات نشان ارائه می کنند و حتی اعلام تعارض در بین مصوبه شورای خوب انقلاب فرهنگی و مصوبه مجلس شورای اسلامی میکنند. وی به اشاره به پیشینه ثبت مصوبه سیاستهای سنجش و پذیرش در جلسه ۸۴۳ شورای خوب انقلاب فرهنگی تصریح کرد: امروز این مصوبه کامل شدن شد و دستوری که در جلسه ۸۴۳ داشتیم در این جلسه نهایی شد. پورعباس حیاتی ابلاغ این‌که موضوع برگزاری دست کم دو بار در سال آزمون سراسری مصوبه شورای خوب انقلاب فرهنگی است، گفت: اساسی فرآیندی که ما طراحی میکنیم آزمونهای الکترونیک فقط به دو توشه اکتفا نمیشود و هر ماه یک آزمون برگزار می‌گردد و فرد حداکثر ۲ سکو شرکت میکند. حساس وجود آنکه 85 % فن های دانش گاه ها بدون کنکور ارائه شده هست ، ولی همچنان گنجایش دانش گاه ها کامل شدن نمی شود و این مورد قضیه نشان دهنده آن می باشد که بخش اعظمی از داوطلبان ترجیح می دهند به جهت وصال به فن ای که می خواهند ، یک سال دیگر پشت کنکور بمانند تا این‌که بخواهند در فن های سوای کنکوری که عشق و علاقه ای به آن ها ندارند ، تصویب اسم کنند. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت کتاب کنکور گرافیک.

حتما بخوانید:
7 تجهیزات مورد نیاز برای ساخت و ساز جاده