یوسف (پیامبر) – ویکی شیعه

3.زلیخا گفت: «لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ» به تحقیق من حیاتی یوسف مراوده کردم و او معصوم بود. 16-در کاخ حکومتی نیز می قدرت پاک،عفیف،صادق و امین بود. امسال هم در جریان اختتامیه جایزه، برنامهریزیهای حتمی شکل گرفته تا کارگاههایی بوسیله مجید قیصری و محمدمهدی رسولی در سایت یوسف اسدی هرمزگان برگزار کنیم. به جای گفتن: «أَعُوذُ بِاللّهِ» یک سره به سراغ پناه دادن خداوند رفت وگفت: «مَعاذَ اللّهِ» تا پناهندگی خود را مطرح نکند.در واقع به جهت خود ارزشی قائل نشد. 10-زلیخا خواست به زنان مصر تفهیم نماید که شما یک لحظه یوسف را دیدید، شکیبایی از کف دادید؛او شبانه روز در خانه من است؟ در قرآن بارها از همّت و تصمیم معاندان آفریدگار برای خیانت نسبت به اولیای الهی،سخن به بین آمده که خداوند نقشه های آنان را نقش بر آب نموده است. فرمانروا چون تعبیر و تفسیر خواب یوسف و راهحلش به جهت نجات مصر از قحطی را پسندید ، یوسف را به حضور طلبید؛ ولی او به نبی سلطان گفت ماجرای برش دادن دستان زنان و زندانیشدنش را از پادشاه بپرسد. زیرا قیمت همین کار کمتر از رعایتِ تقواست. این رؤیا همواره در لحاظ یوسف بود و تمامى دل او را به خویش سرگرم کرده بود. 9-زشتی زنا،در طول تاریخ آیتم پذیرش بوده می باشد و به این دلیل،زلیخا همگی ی درها را محکم بست. از همین رو، زندانیان هر شهری بیش از سایر مردمان درباره خبرها و رویدادها اطلاع دارند و بر در زندان نوشته شد: اینجا گورهای زندگان میباشد و سرای اندوه ها و جای آزمودن دوستان عزیز و شادکامی دشمنان. زندان برای من از گناهی که مرا به آن دعوت می کنند خوب تر است.در جای دیگر گفت: «أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ» من به صاحبخانه ام در غیاب او مکر نکردم. 22-بهترین گونه تقوا آن می باشد که به خاطر لطف،محبّت و حقّ خداوندی گناه نکنیم،نه از خوف رسوایی در جهان یا آتش در آخرت. 17-خطر غریزه ی جنسی به قدری میباشد که به جهت نجات از آن بایستی پروردگار به فریاد برسد. دودمان یعقوب کماکان در مصر ماندند، و اهل مصر یوسف را به خاطر آن خدمتى که به ایشان کرده بود و آن منتى که به گردن ایشان داشت بى نهایت دوست مى داشتند و یوسف ایشان را به آئین توحید و ملت آبائش حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب دعوت مى کرد، که ماجرا دعوتش در قصه زندانش و در سوره مومنون آمده است. در اینجا اکثر به تحلیل وب سایت برنامه یوسف اسدی بیمه.

حتما بخوانید:
در حالی که ترامپ با شکست دست و پنجه نرم می کند ، جمهوری خواهان بیشتر از دموکرات ها از آینده حزب هیجان زده می شوند