NFL دوشنبه شب اعلام کرد که بازی بین بالتیمور ریونز و پیتسبورگ استیلرز به بعدازظهر چهارشنبه منتقل شده است. در ابتدا برای شکرگذاری برنامه ریزی شده بود ، این سومین بار است که به دلیل مشکلات COVID-19 منتقل می شود.

پیش از شکرگذاری ، ریون گفت که بسیاری از افراد در این سازمان آزمایش ویروس کرونا مثبت داشته اند ، از جمله لامار جکسون ، بازیکن خط حمله ، که فصل گذشته MVP بود.

NFL بازی را از شکاف اصلی پنج شنبه به بعد از ظهر یکشنبه و سپس دوباره سه شنبه شب منتقل کرد. این لیگ روز دوشنبه گفت که چهارشنبه دوباره منتقل شد...